sobota, 9 maja 2015

Żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus, syn. Rana esculenta, właśc. Rana kl. esculenta).


Zdjęcie zrobiłam podczas ostatniej wycieczki do ogrodu botanicznego. Uważana jest za hybrydę żaby jeziorkowej i śmieszki. Jej ubarwienie jest zmienne - zielone w najróżniejszych odcieniach, zawsze jednak występuje jasnozielona pręga biegnąca wzdłuż grzbietu. Ma wielu naturalnych wrogów. Jest bardzo odporna na zanieczyszczenia, zamieszkuje nawet silnie zdegradowane siedliska w pobliżu ludzkich siedzib. Żyje długo, bo aż 14 lat. W Polsce od 18. października 2014 roku objęta jest częściową ochroną gatunkową, wcześniej ochroną ścisłą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz