sobota, 6 czerwca 2015

Rozpucz lepiężnikowiec (Liparus glabrirostris).


Spotkałam go w Górach Sowich w tamtym roku w wakacje. Wymiary. 14-21 mm. Największy nasz ryjkowiec. Dorosłe chrząszcze można spotkać wiosną i wczesnym latem - od kwietnia do lipca, głównie wzdłuż strumieni i na terenach podmokłych. Żywią się lepiężnikami (podobnie jak larwy).
Cechuje się mocną budową i silnymi odnóżami, które zakończone są ostrymi pazurkami. U owadów tych występuje dymorfizm płciowy, samica jest zwykle większa od samca.
Żyje w rejonach górskich i podgórskich Europy środkowej i południowo-zachodniej.
Występuje najczęściej w miejscach, gdzie rośnie lepiężnik biały i różowy. Owad dorosły żywi się liśćmi tych roślin wygryzając w nich okrągłe otwory. Larwy żerują na kłączach roślin baldaszkowatych i złożonych.
Porusza się bardzo wolno. Zaniepokojone chrząszcze udają martwe, chowają odnóża i staczają się ogromnych liści lepiężnika w gęstwinę traw rosnących poniżej rośliny żywicielskiej. Jest gatunkiem puszczańskim. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz