środa, 1 czerwca 2016

Ślimak winniczek (Helix pomatia)


Ślimak winniczek  – gatunek lądowego ślimaka płucodysznego z rodziny ślimakowatychWinniczek to największy lądowy ślimak w Polsce o średnicy muszli przeciętnie ok. 5 cm, zwykle o 5 skrętach, w kolorach od białawej do ciemnobrązowej z niewyraźnymi paskami. Jest to ślimak ciepłolubny, żyje w Środkowej Europie. Spotkać go można na glebach wapniowych, ale bywa także zawleczony lub wprowadzony na obszary o glebach ubogich w wapń. Ślimaka winniczka można w pewnym stopniu uznać za gatunek synantropijny (czyli towarzyszący człowiekowi), który bardzo dobre warunki rozwoju znalazł w winnicach (stąd też jego nazwa), otoczonych luźnymi kamiennymi murkami. Obecnie wskutek scalania gruntów, nadmiernego stosowania pestycydów i odłowów stał się gatunkiem zagrożonym. Winniczek jak na ślimaka może dożyć sędziwego wieku: na wolności jest to 5 - 8 lat, a w hodowli aż 30!  Jest obojnakiem, a po kopulacji z drugim osobnikiem składa do 30 jaj w samodzielnie wygrzebanej jamce w ziemi. Obecnie kulinarnie wykorzystuje się 15 gatunków należących do rodzaju Helix. Ślimaki te niemal wyłącznie zbiera się w terenie, ponieważ nie opracowano jeszcze metod ich masowej hodowli. 
ślimak winniczek – ręczny zbiór osobników - przez 30 dni łącznie w danym roku, w okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 31 maja, przy czym w województwach:opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim osobniki o średnicy muszli nie mniejszej niż 31 mm, a na pozostałych obszarach - osobniki o średnicy muszli nie mniejszej niż 30 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz